TRV:04208

ID TRV:04208
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Energiuttak: Dersom uttak av energi fra kontaktledningen eller anlegg i tilknytning til kontaktledningen eller matestasjonsanlegg er over 15 000 kWh per forbrukspunkt per kalenderår, skal energiforbruket iht. Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi måles ved bruk av elektrisitetsmåler.
  1. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Krav til elektrisitetsmålere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon