TRV:04228

ID TRV:04228
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Dato for kontroll av bevegelige jordingsapparater med skinnefotklemme, jordsluttere,

jordingsstenger, betjeningsstenger og isstøtere skal ikke overskrides.

  1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-EN 61230]
  2. Se for øvrig [FSE].
  3. For daglig bruk av stenger skal det foretas en visuell sjekk før bruk, oppdages skader skal disse repareres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon