TRV:04233

ID TRV:04233
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Den horisontale og eventuelt vertikale avstanden skal måles mellom spor og VUL-merke med laseravstandsmåler eller målestav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon