Overbygning/Vedlikehold

< Overbygning(Omdirigert fra 532)


Felles bestemmelser


501 Felles bestemmelser

Følgende tre kapitler er felles for alle bøkene i teknisk regelverk med unntak av 590 Rolling stock/Supplementary information and regulations.

Endringslogg Felles bestemmelser


Overbygning/Vedlikehold


Følgende kapitler, sammen med de ovennevnte, utgjør boka Overbygning/Vedlikehold:

Tidligere kapittel Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering er erstattet med to nye kapitler Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor og Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.

Endringslogg Overbygning/Vedlikehold