TRV:04236

ID TRV:04236
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Sporets er-beliggenhet skal sammenliknes med skal-beliggenhet. Dersom avvik overstiger krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett skal det foretas sporjustering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon