TRV:04237

ID TRV:04237
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Etter eventuelt justering av sporets beliggenhet skal sporets nye er-beliggenhet registreres iht.Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett .
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon