TRV:04239

ID TRV:04239
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Samtlige målinger/kontroller av sporets er-beliggenhet skal arkiveres i lokalt register for å kunne vurdere sporets beliggenhet over tid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon