TRV:04240

ID TRV:04240
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Før kontroll av sporets er-beliggenhet foretas ved GVUL basert på innmåling fra et geodetisk fastmerkenett, skal også fastmerkenes fysiske tilstand og den geodetiske kvaliteten kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon