TRV:04242

ID TRV:04242
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Sporet skal måles inn med polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon