TRV:04244

ID TRV:04244
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Alle karakteristiske trasépunkter, stokkskinneskjøter og bakkanter i sporveksler/kryssveksler/sporkryss skal måles inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon