TRV:04248

ID TRV:04248
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Etter eventuell justering av sporets beliggenhet skal sporets nye er-beliggenhet registreres iht. Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon