TRV:04251

ID TRV:04251
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et geodetisk fastmerkes beliggenhet i forhold til foregående og etterfølgende fastmerker skal kontrolleres når de blir benyttet. Dette gjelder i første rekke fastmerker som ikke er fundamentert til fjell. Kontrollen skal omfatte kontroll av geodetisk kvalitet i grunnriss og høyde (målestokk, vinkler og høydeforskjell).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon