TRV:04253

ID TRV:04253
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom målinger i det geodetiske fastmerkenettet indikerer at den geodetiske kvaliteten ikke tilfredsstiller krav til geodetisk kvalitet i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett, skal fullstendig kontroll gjennomføres i det aktuelle området.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon