TRV:04255

ID TRV:04255
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Sikringspunktene med setnings-/teleutsatt fundamentering skal kontrolleres med målinger til andre fastmerker med sikker fundamentering. I grunnriss skal det benyttes sikringspunkter, stamnettspunkter og/eller landsnettpunkter. I høyde skal det benyttes nivellementspunkter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon