TRV:04257

ID TRV:04257
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom et eller flere geodetiske fastmerker er plassert i spesielt setningsømfintlig grunn eller på annen måte er utsatt for ekstreme ytre belastninger, så skal det vurderes en hyppigere inspeksjonsfrekvens enn det som er angitt i Rutinemessig kontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon