TRV:04259

ID TRV:04259
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b)Samtlige målinger/kontroller av de geodetiske fastmerkenes beliggenhet skal arkiveres i lokalt register.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon