TRV:04261

ID TRV:04261
Bok 532
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For å optimalisere bruk av plantevernmidler bør sprøyteplaner med planlegging «over tid» med vekt på stedlige forhold og type plantevernmidler utarbeides. Sprøyteplan skal som minimum inneholde:
  • Oversikt over areal som skal behandles
  • Oversikt over areal som ikke skal behandles
  • Tidsrom
  • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
  • Dosering
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon