TRV:04261

ID TRV:04261
Bok 532
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hvor ofte spor samt stasjons- og skifteområder skal behandles med plantevernmidler, avhenger av de ulike stedlige forhold. Det vil til enhver tid være graden av fremvekst av problemvegetasjon som vil avgjøre hvor ofte behandligen bør foretas.

For å optimalisere bruk av plantevernmidler bør det utarbeides sprøyteplaner med vekt på stedlige forhold og type plantevernmidler. Sprøyteplanen skal som minimum inneholde:

  • Oversikt over areal som skal behandles
  • Oversikt over areal som ikke skal behandles
  • Tidsrom
  • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
  • Dosering
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon