TRV:04264

ID TRV:04264
Bok 532
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Håndtering og bruk av plantevernmidler skal følge krav til yrkesmessig bruk i forskrift om plantevernmidler og eventuelle øvrige interne krav. Kfr. STY-603081 "Bruk av plantevernmidler (sprøyting)".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon