TRV:04268

ID TRV:04268
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) På strekninger med hastighet > 160 km/h skal det etableres et preventivt reprofileringsprogram for skinnene hvor intervall mellom hver reprofilering ikke skal overstige 30 MBT. Dersom tilstanden til skinnene overvåkes ved hjelp av hvirvelstrømmålinger, kan det etableres et reprofileringsprogram basert på tilstand i stedet for faste intervaller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon