TRV:04273

ID TRV:04273
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved boligområder i tettbygd strøk med utendørs støynivå > 65 dB(A) bør bearbeiding iverksettes når bølgedybden for korte bølger overstiger 0,05 mm («topp til bunn»).

På strekninger hvor det er foretatt detaljkartlegging av støyutsatte boliger, vil denne kartleggingen vise hvilke hus som har utendørs støynivå > 65 dB(A).

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon