TRV:04284

ID TRV:04284
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tiltak for å bedre adhesjonsforhold kan være:
  • fjerning av vegetasjon ved stigninger, signal og ved plattformer
  • høytrykksspyling
  • påføring av friksjonsmiddel
  • høyhastighetssliping
  • kosting (med lastetraktor eller skinne/veimaskin)
  • brenne bort belegg
  • kjøring med lastetraktor for å fjerne rim
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon