TRV:04286

ID TRV:04286
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Foruten tiltak for å bedre adhesjonsforholdene i sporet, kan også følgende aksjoner være aktuelt å sette i verk sammen med togoperatørene:
  • vektreduksjon i tog (tilpasning av togvekt sammen med transportselskapene)
  • sørge for bra kvalitet på hjul, primært på lokomotiv og motorvogner
  • sørge for fungerende sandutrustning på lokomotivene
  • preventiv sanding fra lokomotiv i fall som tog i motsatt retning kan dra nytte av
  • unngå banearbeid og hastighetsnedsettelser om høsten på steder hvor glatte skinner kan oppstå
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon