TRV:04295

ID TRV:04295
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Sviller med sprekker som har bredde > 3 mm og har forbindelse med svilleanker skal skiftes ut snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre brudd og skader i svillene som kan medføre at de ikke lenger er i stand til å opprettholde sikker sporvidde og overføring av krefter fra skinnene ned i ballasten.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker og andre skader