TRV:04298

ID TRV:04298
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utskiftingskriteriene over bør vurderes strengere, dvs. raskere utskifting av svillene, hvis en eller flere av følgende punkter er oppfylt:
  • Kurveradius R < 600 m.
  • Ved klimatiske forhold med mye nedbør og saltholdig luft, som kan øke rustangrepet på armeringen.
  • Ved fuktig tunnel med stor vanninntrenging som kan øke rustangrepet på armeringen.
  • Ved trafikkbelastning > 10 MBT
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre svikt i flere etterfølgende sviller som kan medføre fare for avsporing.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker og andre skader