TRV:04300

ID TRV:04300
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Hvis mer enn 25% av befestigelsen over en strekning på 40m oppviser mindre klemkraft enn 5 kN skal fjærer og/eller slitte isolatorer og mellomlegg skiftes slik at klemkraften etter utskifting overstiger 5 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporet har tilstrekkelig lengdeforskyvningsmotstand, noe som er nødvendig for å hindre skinnevandring som kan resultere i lokalt store langsgående spenningskonsentrasjoner i skinnene og dermed fare for solslyng.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende klemkraft