TRV:04302

ID TRV:04302
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Høydejustering ved å løfte skinnen med ekstra mellomlegg (skording) skal bare anvendes når det pga. temperaturforhold ikke er mulig å løfte sporet i ballasten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Høydefeil skal som hovedregel korrigeres med sporjustering hvor svillens beliggenhet/nivå i ballastlaget justeres. Skording av sviller er midlertidige tiltak for å korrigere høydefeil som kun skal brukes i tilfeller hvor det ikke er mulig å med sporjustering på grunn av frost i ballastlaget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Skording på betongsviller