TRV:04303

ID TRV:04303
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ I kurver med radius < 800 m skal min. 3 svilleskruer pr underlagsplate ha feste ved tiltrekking med 150 Nm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at underlagsplater har tilstrekkelig feste til svillene for å kunne motstå trafikkbelastninger slik at avsporingsfarlige sporviddefeil unngås.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende feste for svilleskruer