TRV:04304

ID TRV:04304
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ I kurver med radius ≥ 800 m kan det tillates at mindre enn 3 svilleskruer pr. underlagsplate har feste ved tiltrekking med 150Nm dersom det kan dokumenteres gjennom analyser og målinger at sikkerheten mot velting og farlig sporutvidelse ivaretas ved redusert feste.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at underlagsplater har tilstrekkelig feste til svillene for å kunne motstå trafikkbelastninger slik at avsporingsfarlige sporviddefeil unngås.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende feste for svilleskruer