TRV:04309

ID TRV:04309
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Hvis mer enn 25% av befestigelsen over en strekning på 40m oppviser mindre klemkraft enn 3 kN skal fjærer skiftes slik at klemkraften etter utskifting overstiger 3 kN. I tiden før utskifting finner sted skal det sikres mot skinnevandring ved å montere skinnestoppere på hver 4. sville.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporet har tilstrekkelig lengdeforskyvningsmotstand, noe som er nødvendig for å hindre skinnevandring som kan resultere i lokalt store langsgående spenningskonsentrasjoner i skinnene og dermed fare for solslyng.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende feste for svilleskruer