TRV:04312

ID TRV:04312
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sviktintensitet (failure-rate): Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2. - "Pålitelighet og tilgjengelighet"