TRV:04325

ID TRV:04325
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Akustisk design: Det skal utarbeides et akustisk design for plattformer, tilkomstarealer og venterom i tråd med møbleringsplan for stasjonen.
  1. Vurdering: det skal vurderes om det det prosjekterte akustiske design ivaretar sikkerhetsmessige faktorer for stasjoner med passerende tog i høy hastighet eller med stasjonsområder som har overganger i plan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjekterende av høyttaleranlegg benytter verktøy for å simulere og tilpasse lydbildet lokalt for forskjellige stasjonstyper.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2968
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Høyttaleranlegg"