TRV:04327

ID TRV:04327
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Den elektriske motstanden over isolerte skjøter skal være min. 1 kΩ målt med ohmmeter mellom skinne og lask når sporet er kortsluttet før, etter og over skjøten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon