TRV:04329

ID TRV:04329
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Ved synlige derformasjoner i laskene skal utskifting av skjøten utføres snarest mulig, senest innen 1 måned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon