TRV:04331

ID TRV:04331
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vedlikeholdsgrenser for geometriske avvik på kjøreflaten målt på ubelastet spor er avhengig av kvalitetsklassen og er gitt i Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon