TRV:04332

ID TRV:04332
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Toleranser for justering av høyde- og sidefeil i skjøter målt på belastet spor, er de samme som for sporet for øvrig, se Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon