TRV:04333

ID TRV:04333
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved overskridelse av toleransene i Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten skal utbedring utføres innen tidspunktet for neste kontroll. Avhengig av nedbøyingens størrelse kan utbedring foretas ved
  1. skjøtjustering dersom nedbøyingen er mindre enn 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
  2. skjøtoppretting dersom nedbøyingen er større eller lik 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
  3. utskifting av skjøten dersom skjøtoppretting ikke er tilstrekkelig for å bringe skjøten tilbake innenfor toleransene som er satt for den aktuelle kvalitetsklasse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon