TRV:04334

ID TRV:04334
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved utskifting av isolert skjøt skal følgende sporarbeider utføres:
  1. Svillene under isolerte skjøter skal alltid pakkes opp ved utskifting.
  2. Ved utskifting av isolert skjøt der hastighet ≥ 60 km/h, bør ballastrensing/fornying i skjøtområdet utføres samtidig dersom det er tegn til knusing/finstoff i ballasten
  3. Ved synlige sprekker/skader i sviller som overstiger grenseverdiene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sviller, skiftes svillene ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon