TRV:04351

ID TRV:04351
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Montasje av master: Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament i henhold til tegning: S.022016.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardiserte mål på innfesting av master til anviser og monitor.
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Master for oppheng av anvisere og ur"