TRV:04351

ID TRV:04351
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Montasje av master: Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, i henhold til tegning: S.022016.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Master med tilbehør for oppheng av anvisere og eventuelt ur"