TRV:04359

ID TRV:04359
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Stasjoner med EN-54 kategorisering:
  1. Vurdering : På stasjonsområder som etter prosjektering og risikovurdering blir plassert i kategori som krever EN-54 godkjenning (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) skal det vurderes om høyttaleranlegg som normalt er i drift for publikumsinformasjon kan kombineres med høyttalerfunksjonen i brannalarmanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Høyttaleranlegg"