TRV:04365

ID TRV:04365
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Krav til talekvalitet: Nye høyttaleranlegg skal prosjekteres for å møte krav til talekvalitet ihht TSI-PRM EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"