TRV:04366

ID TRV:04366
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst b) Lydtrykk: Høyttalere skal kunne gi et lydtrykk på 86 dB på 3 meter avstand, eller 96 dB på 1 meter avstand, i høyttalerens akse ved 100V linjespenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"

rom for kravendring -