TRV:04367

ID TRV:04367
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal ivareta dekningsområder, montasjehøyder, støyhensyn og nattsenking av lydnivå.
  1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnsstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
  2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal funksjonalitet for nattsenking av lydnivå vurderes.
  3. Vurdering: På plattformområder bør det vurderes om oppheng av høyttalerelementer over 3,3 meter er hensiktsmessig mht. støy til omkringliggende områder og økte vedlikeholdskostnader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lokale akustiske forhold blir ivaretatt og vurdert i en modellering av stasjonsområdet.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2968
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"