TRV:04367

ID TRV:04367
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Sektordekning, støy og nattsenking: Høyttalere skal plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned. Akustisk effekt skal ha en mest mulig ensartet retningsfordeling innenfor en sektor 45 grader ut fra aksen der minst mulig effekt spres utenfor denne sektoren.
  1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
  2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal "Nattsenking" av lydnivå vurderes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"