TRV:04368

ID TRV:04368
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Funskjonskrav feltstyrke og frekvensområde: Målt feltstyrke for aktivt anlegg skal være 100 mA/m som langtidsgjennomsnitt, toppverdi 400 mA/m.
  1. Frekvensområde skal være fra 100 Hz til 5000 Hz ± 3 dB.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse NEK IEC 60118-4:2014 ->

Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Teleslynge"