TRV:04368

ID TRV:04368
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standarden.

Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardisert teknisk utforming av teleslyngeanlegg.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2968
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse NEK IEC 60118-4:2014 ->

Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Teleslynge"

Oppdatert stasjonshåndbok 29.10.2021 :

5.20 Teleslynge

Gjelder alle stasjoner Teleslynge er et hjelpemiddel for hørselshemmede i forbindelse med betjente skranker. Det er ikke krav til teleslynge på plattform eller andre steder på stasjonen.