TRV:04371

ID TRV:04371
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Utforming av ur: Utforming av hus for ur og urskive skal være i henhold til dokument "Håndbok for design" , STY-601808 i Bane NOR's styringssystem, avsnitt 12.6 Stasjonsur.
  1. For ur med diameter mindre enn 80 cm skal urskive være bakbelyst.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Uranlegg"