TRV:04372

ID TRV:04372
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Synkronisering: Ur med diameter mindre enn 80 cm skal benytte Network Time Protocol (NTP) for synkronisering.
  1. Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Uranlegg"