TRV:04378

ID TRV:04378
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabelforlegning: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:00293
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"