TRV:04378

ID TRV:04378
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Kabelforlegning: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"