TRV:04379

ID TRV:04379
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst Datatilsynet og personvern: Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR overholder retningslinjer som forvaltes av Datatilsynet ved melding om formålsbegrensning, nødvendighet og interesseovervekt.
Endringsartikler krav slettet i samsvar med 560_2023_Endringsartikkel_3555
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/internasjonalt/retningslinjer-og-uttalelser-fra-personvernradet/retningslinjer-for-bruk-av-videoenheter/
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Generelt"