TRV:04379

ID TRV:04379
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst a) Datatilsynet og personvern: Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/internasjonalt/retningslinjer-og-uttalelser-fra-personvernradet/retningslinjer-for-bruk-av-videoenheter/
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Generelt"