560 2023 Endringsartikkel 3555

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3555
Forslagsdato 02.02.2023
Forslagsstiller Gustav Fosedi
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 10
Avsnitt TRV:04379
Forslagstekst Dagens kravtekst fjernes:

Datatilsynet og personvern: Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven

Kameraovervåking skal ikke lenger meldes til Datatilsynet. Nytt personvernregelverk (GDPR) . Bane NORs håndtering av dette er beskrevet her: https://banenor.sharepoint.com/sites/HR_Personvern

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Forskriftskravet om varsel til datatilsynet er endret - dette påvirker ikke noen RAMSLØK parametre for prosjektering og bygging.

3 Vurdering av endringen

Fjerning av kravet påvirker ikke RAMSLØK parametre for prosjektering og bygging.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring for vedlikehold av kamera og videanlegg

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring mhp. sikkerhetsaspketer.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring

3.7 K - klima og miljø

'Ingen endring knyttet til klimatiske forhold.


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/

3.9 Høringskommentarer

Høringsrunde ikke ansett som henstiktsmessig.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarlig innstiller på å fjerne kravet TRV:04379 i tråd med forskriftsendringen :

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/konsesjon-og-melding/

Oppdaterer det avnittet 4.5.1 Generelt med oppdatert læreboktest som henviser til nye retninslinjer fra https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/kameraovervaaking/hvordan-skal-overvaking-med-kamera-varsles-/

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK --Mjr (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:44 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 13:53 (CET) OK --Jse (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 08:59 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 6. feb. 2023 kl. 11:02 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 10:56 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:51 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!