TRV:04380

ID TRV:04380
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Betjening og opptak: Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Videoanlegg"