TRV:04382

ID TRV:04382
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Videokomprimering: Standarden H.264 (HEVC) skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Kamera"